હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

શિયાળે શીતળ-જોક્સ વાય… ! – ગોવીંદ પટેલની હાસ્ય પ્રસાદી

Advertisements

4 responses to “શિયાળે શીતળ-જોક્સ વાય… ! – ગોવીંદ પટેલની હાસ્ય પ્રસાદી

 1. dhavalrajgeera January 14, 2016 at 4:36 am

  Hasyadarbar is alive and Blogers are helping to this editor.
  Thanks and call if you can!
  I am back…….

 2. Vimala Gohil January 7, 2016 at 3:56 pm

  ગોવીંદ પટેલની હાસ્ય પ્રસાદી પ્રસાદ જેટલી નહિ પણ( પેટ ભરીને ??,ના ના) દિલ ભરીને માણી.

 3. P.K.Davda January 7, 2016 at 11:39 am

  ગોવિંદભાઈદા જવાબ નહિં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: