હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આનું નામ ….. ભડનો દીકરો

સાભાર – શ્રી.બીરેન કોઠારી

zamir.png

Advertisements

3 responses to “આનું નામ ….. ભડનો દીકરો

  1. P.K.Davda January 9, 2016 at 12:09 pm

    Honesty has a price!!

  2. dhirajlalvaidya January 8, 2016 at 6:24 am

    ” ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી.” ને ઠુકરાવતા યાયાવરજીએ આખા ફુઉલનો સ્વિકાર કર્યો. એ તેમનું ઉઅદાર વ્યક્તિત્વ દર્શાવે છે. બાકી મને તો બીક હતી કે યાયાવરજીને તો આખી વાડી જ ખપતી હશે….ચાલો સુખદ અંત… આભાર…

  3. Vinod R. Patel January 7, 2016 at 1:38 pm

    પાંચ હજાર ઠુકરાવ્યા એમ જો એકાવન હજાર પણ ઠુકરાવ્યા હોત તો યાયાવરજી ખરેખર ભડના દીકરા કહેવાત. લક્ષ્મી ભલભલાના ઝમીરને પીગળાવી દેતી હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: