હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હેંડો લ્યા! જમીએ !

સાભાર – ફેસબુક!

bhojan

4 responses to “હેંડો લ્યા! જમીએ !

 1. La' Kant " કંઈક " January 28, 2016 at 12:53 am

  અરે “સુ.જા” …..!!! લાળની પીચ્કારીને ” જમણ’નો વિકલ્પ બનાવી દીધો છે ને કૈં ?

 2. Vinod R. Patel January 7, 2016 at 1:53 am

  આ રંગોળી ની કળા છે એવો ખુલાસો કર્યો હોત તો ?

  • સુરેશ January 7, 2016 at 7:43 am

   કહેવાની જરૂર પડે એમ છે?
   કે પછી….
   હાદજનો પરથી વશવાસ ઊઠી જ્યો? !!

   • Vinod R. Patel January 7, 2016 at 11:54 am

    આપણે જાણી બેઠા છીએ એટલે આ થાળી એ થાળી નથી પણ રંગોળી છે એવી ખબર છે . ચિત્ર એટલું આબેહુબ છે કે પ્રથમવાર જોનારને થાય કે આ થાળી શા માટે મૂકી છે. સુરેશભાઈ જમવા બોલાવે છે કે શું ?!.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: