હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

દાદાજીની આંખ તો ગટરમાં પડી ગઈ

એકવીસમી સદીમાં આમ પણ બને !

વિશેષ ગનાન માટે અહીં …..

hp

આ ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરી આ કલ્પના માણો.

Advertisements

2 responses to “દાદાજીની આંખ તો ગટરમાં પડી ગઈ

  1. pragnaju January 5, 2016 at 8:10 am

    ટપુડો: પપ્પા, છે ને તે… છે ને તે…મારી લખોટી નહોતી મળતી એટલે મેં દાદાજીની આંખ લીધી હતી.!
    આવુંપણ બને
    વાહ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: