હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

કાચબા સવારીની મજા !

Very Funny !

Animals getting fun by riding turtles

Advertisements

One response to “કાચબા સવારીની મજા !

  1. સુરેશ જાની December 24, 2015 at 10:43 am

    કાચબા સવારી!
    સસલા અને કાચબાની વાતમાં …


    સસલાએ કાયબા પર જ સૂઈ જવાનું હતું !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: