હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મુંબાઈ આજનું અને કાલનું

મુંબાઈગરા મિત્ર શ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકરે ‘આમચી બમ્બઈ’ વિશે ઘણી બધી મજાની સ્લાઈડો મોકલી. એમાંથી એક સ્લાઈડ બહુ જ ગમી ગઈ.

યુરોપિયનોના આગમન પહેલાંનું મુંબાઈ – સાત ટાપુઓનો સમૂહ …

mumbai1

અને આજનું ( થેન્ક્સ ટુ ગૂગલ)

mumbai2

3 responses to “મુંબાઈ આજનું અને કાલનું

 1. Vinod R. Patel December 21, 2015 at 12:01 pm

  યુરોપિયનોના આગમન પહેલાંનું મુંબાઈ સાત ટાપુઓનો સમૂહ હતો. એ ટાપુઓ વચ્ચે નો કેટલો બધા વિસ્તારમાં દરિયો પૂરીને (રેક્લેમેશનથી ) આજનું હાલનું મુંબઈ બન્યું છે.અદ્ભુત !

 2. Vikram Pandya December 21, 2015 at 10:08 am

  thanx, but 1st slide is of which year ? At the outset, I have to inform you that my Grandfather late MOHANLAL NANALAL PANDYA (Expired on 29.9.1972 at the age of 90+ ) ( father of late MLA Mrs. Pramilaben Yagnik and father in law of Late Shri Bhanushankar Yagnik) – was working for BMC and he had prepared First Authenticated Map of then Bombay – today’s Mumbai. The Map was displayed outside BMC Office, Opp. VT, till May 1980.  I dont know what happened then, as we are at Goregaon and hardly we go to CST (Old VT) area. Just for information. Vikram Pandya

  From: હાસ્ય દરબાર To: vikrampandya5589@yahoo.in Sent: Monday, 21 December 2015 8:27 PM Subject: [New post] મુંબાઈ આજનું અને કાલનું #yiv7999193710 a:hover {color:red;}#yiv7999193710 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv7999193710 a.yiv7999193710primaryactionlink:link, #yiv7999193710 a.yiv7999193710primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv7999193710 a.yiv7999193710primaryactionlink:hover, #yiv7999193710 a.yiv7999193710primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv7999193710 WordPress.com | સુરેશ posted: “મુંબાઈગરા મિત્ર શ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકરે ‘આમચી બમ્બઈ’ વિશે ઘણી બધી મજાની સ્લાઈડો મોકલી. એમાંથી એક સ્લાઈડ બહુ જ ગમી ગઈ.યુરોપિયનોના આગમન પહેલાંનું મુંબાઈ – સાત ટાપુઓનો સમૂહ …અને આજનું ( થેન્ક્સ ટુ ગૂગલ)” | |

 3. સુરેશ જાની December 21, 2015 at 10:02 am

  નવા મુંબાઈના નકશામાં પીળા રંગમાં ‘ 8’ નો આંકડો – NH-8 ઠેઠ અમદાવાદ પહોંચાડી દે !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: