હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક … અંગ્રજીમાં …A wise Italian Grandfather .

સાભાર -શ્રી શરદ શાહ 

Wise Italian Grandfather

An old Italian man in Brooklyn is dying.He calls his grandson to his bedside,

“Guido, I wan’ you lissina me. I wan’ you to take-a my chrome plated…38 revolver so you will always remember me.”

“But grandpa, I really don’t like guns. How about you leave me your Rolex watch instead?”

“You lissina me, boy! Somma day you gonna be runna da business, you gonna have a beautiful wife, lotsa money, a big-a home and maybe a couple of bambinos.

Somma day you gonna come-a home and maybe finda you wife inna bed with another man. Whatta you gonna do then? Pointato you watch and say, ‘Times up!’?”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: