હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ઝાડ ના થડમાંથી સુંદર શિલ્પ – અજબ શિલ્પકાર!

પત્થરમાંથી સુંદર શિલ્પ મૂર્તિઓ બનાવનાર શિલ્પ કલાકાર તમે જોયા હશે પણ માત્ર કરવતની મદદથી એક ઝાડના થડના ઠુંઠાને કોતરીને સુંદર શિલ્પ કૃતિ સર્જનાર આવો શિલ્પી તમે નહી જોયો હોય !

આ વિડીયોમાં જુઓ એવા એક અજબ શિલ્પકારને 

It starts as a big tree stump and ends as a beautiful wood carving.

One response to “ઝાડ ના થડમાંથી સુંદર શિલ્પ – અજબ શિલ્પકાર!

  1. સુરેશ November 28, 2015 at 8:23 am

    ગજબનો કારીગર કલાકાર.
    આતાની યાદ અપાવી દીધી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: