હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બટુક તબલચી ….

Courtesy- Mr. Sharad Shah -F.B.

God’s gift – Small kids playing tabla

2ears old afghan boy playing tabla and singing

small kid playing tabla in gujarati prayer “jivan anjali thajo maru”

Advertisements

2 responses to “બટુક તબલચી ….

  1. સુરેશ November 24, 2015 at 10:21 am

    મસ્ત તબલચી. એની અદા કાબિલે દાદ છે.

  2. pragnaju November 23, 2015 at 5:50 pm

    તક ધીનાધીન ધીનાધીન તક ધીના ધીન બહાર આછું સ્નોઇંગ વચ્ચે આ તબલા માણી મઝાઝાઝા
    બાકી અમારા જેવા ગાયક ઈલેક્ટ્રોનિક તાનપુરા, ઈલેક્ટ્રોનિક તબલા, સુરપેટી, ટેલોમીટર તથા … વિવિધ સૂર અને તબલાના ઠેકા જેવા કે ધા, ધીન, તા, ગે,ના, તિરકીટ, જેવા બોલ એક પછી એક સિકવન્સમાં કાઢી

    ગાઇએ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: