હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક ….. ગુગલ કૌર !

સન્તાસિંહ – અરે બનતા , ભાભીનું શું નામ છે ?

બનતાસિંહ – ગુગલ કૌર

સન્તાસિંહ  -ગુગલ ! કમાલ છે . આવું તો કઈ નામ હોય !

બનતાસિંહ –  એનું ગુગલ નામ બિલકુલ સાર્થક છે .

સન્તાસિંહ- કેમ ,કેવી રીતે ?

સન્તાસિંહ – કેમ કે એને જ્યારે એક પ્રશ્ન પૂછીએ તો એના 

વીસ જવાબ મળતા હોય છે !

Advertisements

One response to “આજની જોક ….. ગુગલ કૌર !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: