હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

भैंसका चारा

IMG_0210

One response to “भैंसका चारा

  1. Vinod R. Patel October 26, 2015 at 1:08 pm

    બિહારની ચુંટણી પછી લાલુ બીજું શું કરશે ? એ જ એક કામ બાકી રહેશે . ભેંસ અને લાલુ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: