હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

શ્રી મહેશ ક્નોડીયાનું મિમિક્રી મનોરંજન

Mahesh Kanodiya mimicking the legendary singers of the Hindi cinema.

Maine Kal Se Nahin Khaya Khana

Advertisements

One response to “શ્રી મહેશ ક્નોડીયાનું મિમિક્રી મનોરંજન

  1. Vimala Gohil October 26, 2015 at 8:27 pm

    હિપ….હિપ…હુર્રે…….બોલ્યા વિના કેમ રહેવાય???
    મજા…મજા થઈ ગઈ.આભાર…અભાર……………………………………………………………………………………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: