હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક ….Dealing with Wives..

સાભાર- શ્રી યોગેશ કનકીયા 

Dealing with Wives..

https://gibberishnonstop.files.wordpress.com/2011/12/husband-wife-fighting-cartoon.png?w=661&h=492
Wife to hubby:
Darling in pictures of Shiva-Parvati, Shiva has a Trishool. In pictures of Vishnu-Lakshmi, Vishnu has Chakra in hand and pictures of Rama-Sita, Rama has bow in hand. But in case of Krishna-Radha, he has flute in hand. Why is this?


Hubby: 

You see dear the three God’s whom you mentioned first are with the wives. That is why they have weapons. Krishna is with his girlfriend. Hence no weapons required. This shows when it comes to dealing with wives, even Gods need protection.

 

Advertisements

2 responses to “આજની જોક ….Dealing with Wives..

  1. Rasiklal Parekh October 25, 2015 at 11:20 pm

    Date: Sun, 25 Oct 2015 04:15:31 +0000
    To: rvparekh@hotmail.com

  2. સુરેશ October 25, 2015 at 7:59 am

    વિચારવા જેવી વાત !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: