હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક….આજ્ઞાંકિત વહુ …..!!

સાભાર- શ્રી પ્રવીણ પટેલ – ફેસ બુક પેજ પરથી ,…

ऐक वार सासु पलंगमा बेठा बेठा टीवी जोय रह्या हतां.

त्यां वहु आवीने नीचे पाथरेली शेतरंजी पर बेठी.

सासु : ‘केम नीचे बेठी?’

वहु : ‘कारण के तमे उपर बेठा छो.’

सासु : ‘अने हुं नीचे बेसुं आ शेतरंजी पर तो?’

वहु : ‘तो हुं जमीन पर कंई पाथयाॅ वगर बेसु.’

सासु : ‘हुं साव जमीन पर बेसुं तो?’

वहु : ‘तो हुं खाडो खोदीने खाडामा बेसुं.’

सासु : ‘हुं खाडामां बेसुं तो?’

वहु : ‘हुं खाडो पुरी दउं.’

😜😜😜😜😍😍
वोटस एप पर पढकर हंसी आइ आप को हसी आइ ?

Advertisements

3 responses to “આજની જોક….આજ્ઞાંકિત વહુ …..!!

 1. Bhanu Vyas October 7, 2015 at 8:24 am

  Maza nu……Thk ‘ U .

 2. સુરેશ October 7, 2015 at 6:45 am

  આ તો જૂના જમાનાની વાત્યું. આધુનિક વૌ વિશે ગોતી લાવો તો ખરા !

 3. pragnaju October 6, 2015 at 2:46 pm

  આ ભલી વહુ

  મેંદી લેશું, મેંદી લેશું, મેંદી મોટા ઝાડ
  એક હલાવું ડાળ ત્યારે ડાળાં હલે ચાર
  સૈયર મેંદી લેશું રે
  મારી સાસુએ એમ કહ્યું કે વાસીદાં વાળી મેલ
  મેં ભોળીએ એમ જાણ્યું કે સાવરણી બાળી મેલ
  સૈયર મેંદી લેશું રે
  મારી સાસુએ એમ કહ્યું કે પાણીડાં ભરી મેલ
  મેં ભોળીએ એમ જાણ્યું કે બેડલાં ફોડી મેલ
  સૈયર મેંદી લેશું રે
  મારી સાસુએ એમ કહ્યું કે રોટલા ઘડી મેલ
  મેં ભોળીએ એમ જાણ્યું કે ચૂલો ખોદી મેલ
  સૈયર મેંદી લેશું રે
  મારી સાસુએ એમ કહ્યું કે કોડમાં દીવો મેલ
  મેં ભોળીએ એમ જાણ્યું કે સોડમાં દીવો મેલ
  સૈયર મેંદી લેશું રે
  મેંદી લેશું, મેંદી લેશું, મેંદી મોટા ઝાડ
  એક હલાવું ડાળ ત્યારે ડાળાં હલે ચાર
  સૈયર મેંદી લેશું રે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: