હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

નામમાં તે શું છે? ….હાસ્ય લેખ …… પલ્લવી જીતેંદ્ર મિસ્ત્રી.

સાભાર- શ્રીમતી પલ્લવી મિસ્ત્રી …

-સોક્રેટીસ કહી ગયા છે, કે ‘What is there in a name?’

જનાબ,  એ વાત સોક્રેટીસ નહીં, પણ શેક્સપીઅર કહી ગયેલા.

-જ્યારે નામમાં જ કશું નથી, ત્યારે એ વાત શેક્સ્પીઅર કહી ગયા હોય કે સોક્રેટીસ, શું ફરક પડે છે? 

-હે ભગવાન! હું વળી તમારી સાથે આ ચર્ચામાં ક્યાં પડી? ‘To Argue with a Husband, is like to fight with Hippopotamus in mud.’  તમે એ કહો કે તમારે મને મદદ કરવી છે, કે નહીં?  

આ આખો મજાનો હાસ્ય લેખ નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરીને વાચો. 

One response to “નામમાં તે શું છે? ….હાસ્ય લેખ …… પલ્લવી જીતેંદ્ર મિસ્ત્રી.

  1. Bhanu Vyas August 22, 2015 at 10:11 pm

    I like , thank ‘ U .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: