હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

એક ગામડીયાનો ઈન્ટરવ્યુ…

એક ગામડીયાનો ઈન્ટરવ્યુ…

એક ન્યુઝ-ચેનલનો પત્રકાર એક ગામડીયાનો ઈન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યો હતો.
”જી બતાઈયે, આપ અપને બકરે કો ક્યા ખિલાતે હૈ?”
”કાલે કો યા સફેદ કો?”
”સફેદ કો.”
”ઘાસ.”
”ઔર કાલે કો?”
”ઉસે ભી ઘાસ.”
”આપ ઈન બકરોં કો બાંધતે કહાં હો?”
”કાલે કો યા સફેદ કો?”
”સફેદ કો.”
”બાહર આંગન મેં.”
”ઔર કાલે કો?”
”ઉસે ભી બાહર આંગન મેં.”
”ઔર ઉન્હેં નહલાતે કૈસે હો?”
”કિસે, કાલે કો યા સફેદ કો?”
”કાલે કો.”
”જી પાની સે…”
”ઔર સફેદ કો?”
”ઉસે ભી પાની સે.”
પત્રકારની ખોપડી હટી ગઈ ”કમીને! જબ દોનોં કે સાથ સબ કુછ એક જૈસા કરતા હૈ તો મુઝે બાર બાર ક્યું પૂછતા હૈ… કાલા યા સફેદ?”
”ક્યું કિ કાલા બકરા મેરા હૈ…”
”ઔર સફેદ?”
”વો ભી મેરા હૈ.”
પત્રકાર બેહોશ થઈ ગયો…
જ્યારે ભાનમાં આવ્યો ત્યારે ગામડીયાએ કીધું ”હરામખોર? અબ પતા ચલા? કિ તુમ એક હી ન્યુઝ પુરા દિન ઘુમા ફિરા કે દિખાતે હો તો હમેં કૈસા લગતા હૈ?”
————————

શોખના માર્યા !

જાતે પૈસા આપીને ફૂટપાથ પર હાથમાં વાસણ પકડીને ઉભા રહેવાનો આજકાલ કંઈ કેટલાય લોકોને શોખ થાય છે.

કારણ કે, એમને પાણીપુરી ખાવાનો શોખ છે !

સાભાર- શ્રી પરેશ પટેલ,

Advertisements

One response to “એક ગામડીયાનો ઈન્ટરવ્યુ…

  1. સુરેશ August 18, 2015 at 7:29 am

    રસ્તા પર ઊભા રહી પાણી પૂરી ખાવાના, પચાવી શકવાના –
    તે હિ ન દિવસો ગતાઃ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: