હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વિના સહકાર, નહીં ઉધ્ધાર

સાભાર .. શ્રી પી.કે.દાવડા 

વિના સહકાર, નહીં ઉધ્ધાર 

TEAM WORK

One response to “વિના સહકાર, નહીં ઉધ્ધાર

  1. pragnaju July 20, 2015 at 11:55 am

    તે વાત વાળ સફેદ થવા અને ખરવા સમયે બરાબર યાદ રાખે છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: