હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

દિલદાર ડોસાઓ અને ડોશીઓ

એમનો મુદ્રાલેખ છે….

બાળક બનીને રહો

This slideshow requires JavaScript.

સાભાર – ડો. કનક રાવળ

અને મૂળ બાળકો અહીં ….

બોર થયેલા આ પન્ડાની મુલાકાત લેવા, આ ચિત્ર પર ક્લિક ક્રરો.

બોર થયેલા આ પન્ડાની મુલાકાત લેવા, આ ચિત્ર પર ક્લિક ક્રરો.

Advertisements

9 responses to “દિલદાર ડોસાઓ અને ડોશીઓ

 1. Suresh Trivedi July 17, 2015 at 7:10 am

  દિલદાર ડોસાઓ… ફોટા જોવાની મઝા આવી ગઈ. પણ એક વાત ધ્યાનમાં આવી કે મોટા ભાગના વિદેશી ડોસા-ડોશી જ આવી રીતે એન્જોય કરે છે. ભારતીય અને ખાસ તો ગુજરાતી ડોસા-ડોશીઓએ હવે કઈ શીખવાની જરૂર છે.

 2. Arvind Adalja July 12, 2015 at 11:58 pm

  ખરા અર્થમાં દિલદાર ડોસાઓ !

 3. Vinod R. Patel July 12, 2015 at 12:49 pm

  બુઢાંઓને બાળક થવું ગમે છે ….

  ફરક એટલો છે કે બાળકને હજુ દુનિયાદારીનો અનુભવ લેવાનો બાકી હોય છે જ્યારે ઘરડાઓ જીવનના અંતે

  બધો અનુભવ લઇ ચુક્યા હોય છે . દુનિયામાંથી વિદાય થાય એ પહેલાં ફરી બાળક બની ફરી જીવન જીવી જવા માગે છે .

  બાળક… કિશોર …. યુવાન …. પ્રૌઢ …. વૃદ્ધ …મૃત્યુ …..બાળક ….ફરી … એજ જીવન ચક્ર !

 4. pragnaju July 12, 2015 at 7:51 am

  After trick-or-treating, 
a teen takes a shortcut home 
through the cemetery. Halfway across, he’s startled by a tapping noise coming from the misty shadows. Trembling with fear, he spots 
an old man with a hammer and chisel, chipping away at a headstone.
  “I thought you were a ghost,” 
says the relieved teen. “What are you 
doing working so late?”
  “Oh, those idiots,” grumbles the old man. “They misspelled my name!”

 5. નિરવ July 12, 2015 at 7:39 am

  મસાલા ડોસા 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: