હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મિર્ચી મૂરઘા .. હાસ્યનું હુલ્લડ …….

મિર્ચી મૂરઘા…..રેડિયો પ્રોગ્રામમાં રજુ થતા રમુજી મજાકિયા પ્રસંગોનો ઓડિયો ખડખડાટ હાસ્ય ઉત્પન્ન કરે એવા હોય છે.એમાં કોઈને ફોન કરીને મુર્ગા ( કે મૂરખા !) બનાવાય છે.

નીચે એવા બે ઓડિયો પ્રસ્તુત છે.

ha...ha.....ha.... Laugh

Enjoy …….કુકડે કુક ……

રાજ કુણાલ દરજી બની શેરવાનીવાળા ભાઈની  કેવી મજાક કરે છે એ જુઓ.

Mirchi Murga | Shervani

Gujarati Mirchi Murga Sulabh Sauchalaya

Advertisements

One response to “મિર્ચી મૂરઘા .. હાસ્યનું હુલ્લડ …….

  1. pravinshastri June 8, 2015 at 10:03 am

    તમારો જોક ફેસબૂક પર પહોંચાડ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: