હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક

Good News–Bad News

An old man visits his doctor and after thorough examination the doctor tells him:

“I have good news and bad news, what would you like to hear first?”

Patient: “Well, give me the bad news first.”

Doctor: “You have cancer, I estimate that you have about two years left.”

Patient: “OH NO! That’s awefull! In two years my life will be over! What kind of good news could you probably tell me, after this???”

Doctor: “You also have Alzheimer’s. In about three months you are going to forget everything I told you.”

Advertisements

3 responses to “આજની જોક

 1. સુરેશ June 5, 2015 at 9:36 am

  વિનોદ ભૈ !
  માળૂં મને ઈમ થાય સં કે, આ અલ ઝામર થૈ જાય તો ઠીક રે’ !

  • Vinod R. Patel June 5, 2015 at 1:58 pm

   સાવ નાંખી દેવા જેવી વાત નાં કરો સુરેશ ભૈ ! .અલ ઝામર તો દશમન ન પણ નાં થાય .એમાં જાત ન દખી કરવાની અને કટમ ન પણ દખી કરવાનું થાય.ભગવાને હારું મગસ આપ્યું સ તો એનો આભાર માનો.મગસ હારું તો હંધુ એ હારું .

 2. pragnaju June 5, 2015 at 7:41 am

  More information is always better than less.
  When people know the reason things are happening,
  even if it’s bad news, they can adjust their expectations
  and
  react accordingly. Keeping people in the dark only
  serves to stir negative emotions.
  R

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: