હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક

કડક ભાખરી અને લલ્લુ !

દાંત બતાવવા આવેલા લલ્લુને ડૉ. છગને પૂછ્યું, ”તમારા આ ત્રણ દાંત કેમ કરતા તૂટયા ? ક્યાંય પડી ગયા હતા ?”

”ના,” લલ્લુ બોલ્યો, ”એ તો કડક ભાખરી હતી એટલે…”

”તો ભાખરી નહોતી ખાવી.” ડૉ છગને કહ્યું.

લલ્લુ બોલ્યો : ”એમ જ કરેલું, ડૉક્ટર સાહેબ !”

Advertisements

One response to “આજની જોક

  1. સુરેશ મે 27, 2015 at 7:27 am

    બૌ મોડું ડા’પણ આયું !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: