હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બોસ્ટનથી આવ્યો ચેવડો !

બોસ્ટનનાં મિનલ બેન પંડ્યાએ ચેવડો પીરસ્યો છે !

સીરીઅલનો કરે ચેવડો ને ચીઝનો કરે માવો
આવો મળીએ આ ગુજરાતીઓને માણે અમેરિકાનો લ્હાવો

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરી આખી પતરાળી જમો!

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરી આખી પતરાળી જમો!

Advertisements

3 responses to “બોસ્ટનથી આવ્યો ચેવડો !

 1. dhavalrajgeera મે 25, 2015 at 4:30 am

  We are happy that you are one of Gujarati and living in Massachusetts.
  Dhavalrajgeera.

 2. pragnaju મે 24, 2015 at 9:29 am

  માવા જેવી ચીઝ લેવાની…

 3. સુરેશ મે 24, 2015 at 7:41 am

  મિનલબેનને પુછવું પડશે કે, ચીઝનો માવો બનાવવાનું શીખવો ને!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: