હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક ….વહુ અને જમાઈ

વહુ અને જમાઈ


પહેલી મહિલા : તારી વહુ કેવી છે?

બીજી મહિલા : વહુ તો બહું ખરાબ છે! રોજ મોડી ઉઠે છે. મારો દિકરો તેના માટે ચા બનાવે છે. ઘરનું કોઈ પણ કામ નથી કરતી…અને જ્યારે જોઈએ ત્યારે મારા દિકરાને બહાર જમવા જવાનું કહેતી રહે છે!

બીજી મહિલા : અને તારો જમાઈ કેવો છે? . . . .

બીજી મહિલા : જમાઈ તો દેવદૂત છે, દેવદૂત! રોજ સવારે મારી દિકરીને ચા બનાવી પીવડાવે છે. તેને ઘરનું કોઈ કામ નથી કરવા દેતા….અને અવાર-નવાર બહાર ખાવા લઈ જાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: