હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

“હુરટી ” લવિંગીયું !

 

ઝોલે ચઈડું મન પછી ઊંઈઘું નહીં,
કામ હારું કોઈ પણ કઈરું નહીં.

ઓટલા ડા’પણની ડાળે હ્ળવળ્યા,
હાવ હારું કોઈ પણ હમજ્યું નહીં.

એક હેરીમાં ઉત્તું સપનું સરસ,
પણ કોઈના ધ્યાનમાં આઈવું નહીં.

કૂતરાની જેમ હઉ ભાગી ગિયા,
કે મહાણે કોઈ પણ થોઈભું નહીં.

લો, જુઓ આવી ગિયો છું બારણે,
ઢોરને ખીલા વિના ચાઈલું નહીં.

માણહાઈ ચેહ પર જોઈ છતાં,
ચૂપ થઈ બેહી રિયા, બોઈલું નહીં.

-સ્વ.મનહરલાલ ચોકસી

સાભાર-સુ.શ્રી પ્રજ્ઞા વ્યાસ

============

મિત્રોના ફેસ બુક પેજની પ્રસાદી

Mile and Smile !

Speed is calculated as
“Miles per Hour”
But
Life is calculated as
“Smiles per Hour”.
Increase your Smile
&
get extra Mileage to Life..!!

Smile reduces distance of miles between two persons in seconds !

दुनिया में सिर्फ दिल ही है
जो बिना आराम किये काम करता है….
इसलिए उसे खुश रखो ,
चाहे वो अपना हो
या अपनों का…!!!

Advertisements

2 responses to ““હુરટી ” લવિંગીયું !

  1. Bhanu Vyas April 14, 2015 at 7:50 am

    Good………..Thank’u .

  2. સુરેશ જાની April 13, 2015 at 3:36 pm

    હવે કાઠિયાવાડી અને મે’હાણાની કવિતા પણ આવવા દેજો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: