હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

“શું–શાં પૈસા ચાર” મફતમાં !

“શું–શાં પૈસા ચાર” મફતમાં !.

Thanks for your Poem Jugalkishor bhai from Hasyadarbar.
Surfers will enjoy this Poem.
Editor

2 responses to ““શું–શાં પૈસા ચાર” મફતમાં !

 1. aataawaani April 30, 2015 at 11:12 am

  अबे तबके सोलह आने एकदम तिकड़म बार
  अठे कठे के आठ ही आने સું સાં પૈસા ચાર

 2. pragnaju April 7, 2015 at 7:03 am

  યાદ આવે
  મન રે મૂકીને તમે આવો રે મેદાનમાં પાનબાઇ !
  જાણી લીયો જીવ કેરી જાત જી;
  સજાતિ વિજાતિની જુગતિ બતાવું ને,
  બીબે પાડી દઉં બીજી ભાત જી … વીજળીને ચમકારે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: