હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મિત્ર પ્રસાદી- एक था भगवान,

Yellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart

एक था भगवान,

एक था शैतान.

Yellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart

दोनों में जब झगड़ा हुआ तो,

बहुत हुआ नुकसान

Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart

दोनों ने मिलकर,

निकाला समस्या का समाधान…

Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart

एक खिलौना बनाया,

और उसका नाम रखा इंसान….

Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart

शैतान ने अपनी ताकते दी,

क्रोधJapanese goblin,धंमडFlushed face और जलन….

Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart

भगवान ने अपने अंश दिये,

प्यार,दया और सम्मानSmiling face with smiling eyes

Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
भगवान से मुस्कराकर�� बोला शैतान,��
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart

न तेरा नुकसान,न मेरा नुकसान……

Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
तू जीते या मैं जीतू,
हारेगा इंसानPerson bowing deeply ….
और इसलिए कहते है…
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो,
कोई रुठे तो उसे मनाना सीखो …
रिश्ते तो मिलते है मुकद्दर से,
बस उन्हे खूबसूरती से निभाना सीखों।
जन्म लिया है तो सिर्फ साँसेHigh voltage sign मत लीजिये,
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
जीने का शौक भी रखिये..
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
शमशान ऐसे लोगो की राख से…भरा पड़ा है
जो समझते थे,,,
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती.
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
हाथ में टच फ़ोन,
बस स्टेटस के लिये अच्छा है…
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
सबके टच में रहो,
जींदगी के लिये ज्यादा अच्छा है…
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
ज़िन्दगी में ना ज़ाने कौनसी बात “आख़री” होगी!
ना ज़ाने कौनसी रात “आख़री” होगी ।
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
मिलते, जुलते, बातें क रते रहो यार एक दूसरे से,
ना जाने कौनसी “मुलाक़ात” आख़री होगी…
स्कूल की दोस्ती
10th क्लास तक
यूनीवरसीटी की दोस्ती
फायनल इअर तक \
ऑफिस की दोस्ती
रिटायरमेंट तक
लव्हर की दोस्ती
शादी तक
…..But….

 

हमारी दोस्ती
आप से
Heavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heartHeavy black heartYellow heart
30 February  तक
.क्योंकि.
ना कभी 30 February आयेगा

 

===========

સાભાર -શ્રી હસમુખ દોશી , હ્યુસ્ટન 

Advertisements

4 responses to “મિત્ર પ્રસાદી- एक था भगवान,

 1. HATIM K BAGASRAWALA March 31, 2015 at 1:56 pm

  really intellectual jokes. It is not farce but wits Congratulations Hatim Bagasrawala

 2. Vimala Gohil March 31, 2015 at 12:30 pm

  “कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो,
  कोई रुठे तो उसे मनाना सीखो …
  रिश्ते तो मिलते है मुकद्दर से,
  बस उन्हे खूबसूरती से निभाना सीखों।”
  फिर देखना इन्सान , जीतज़ाएगा तूँ….
  ३० फ़रवरी तक दोस्ती निभाने के लिए धन्यवाद,आभार….

 3. dhirajlalvaidya March 31, 2015 at 3:22 am

  સચોટ કલ્પના, માણસે જેવા બનવું હશે, તે દિશામાં સંન્નિષ્ઠ પુરુષાર્થ કરવો પડશે. અને તે પ્રમાણે જે તે ભગવાન કે શૈતાન તેને પોત-પોતાના પાસે રહેલી શક્તિ પ્રદાન કરશે. ગમ્યું….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: