હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

કારણો વગર…. એક મજાની હઝલ….ચીમન પટેલ ‘ચમન’

કારણો વગર

કરે છે કથામાં વાતો લોકો કારણો વગર!

સમય વેડફે પોતાનો ખોટો કારણો વગર!

નથી કર્યો ખુદના રૂપનો વિચાર કદી,

ફરે લઇ કેટરીનાનો ફોટો કારણો વગર

જરી કે નથી જ્ઞાન તાલ કે સુરનું જેને,

તક ઝડપી એતો ગાતો કારણો વગર!

કર્યું છે ધન ભેગું વેચી ધંધાઓ ઘણા 

વાત વાતમાં એ રડતો કારણો વગર!

નથી દેખાતા મન દેશીઓના મોટા કદી ,

મળે સામો ને આડો ફ૨તો કારણો વગર!

મામા શકુનીઓ મળે છે બધે જ જોવા,

ઘર બીજાના જે તોડતો કારણો વગર!

ઈર્ષા ને અદેખાઈ વધી ગઈ છે બધે જ,

રહી પીઠ પાછળ જે બોલતો કારણો વગર!

બદલાઈ ગઈ હવા ચારે દિશામાં ‘ચમન’

પગ જે બીજાના ખેચતો કારણો વગર!

• ચીમન પટેલ

‘ચમન’ (૦૬જાન્યુ’૧૨)

Advertisements

One response to “કારણો વગર…. એક મજાની હઝલ….ચીમન પટેલ ‘ચમન’

  1. pragnaju March 22, 2015 at 9:44 pm

    રમુજ કરી કારણો વગર!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: