હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મિર્ચી મુર્ગા !..આ પેન્ડન્ટ તમારું છે?

 ન્યુ જર્સી નિવાસી મિત્ર શ્રી વિપુલ દેસાઈએ એમના બ્લોગ સુરતી ઊંધિયું માં એક રમુજી ઓડિયો લીંક પોસ્ટ કરી છે એ નીચે પ્રસ્તુત છે. એના ઉપર ક્લિક કરો અને સાંભળો હાસ્યનું હુલ્લડ …

આ પેન્ડન્ટ તમારું છે?

 

સાભાર -શ્રી વિપુલ દેસાઈ 

Advertisements

One response to “મિર્ચી મુર્ગા !..આ પેન્ડન્ટ તમારું છે?

  1. પ્રેમપરખંદા March 17, 2015 at 11:35 pm

    ઘર ભંગાવવાનાં ધંધા… હાહાહાહાહાહાહાહા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: