હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક – ટ્રાફિક ટીકીટ !

Trafik ticket !

 

(સૌજન્ય- ફેસ બુક )

 

Advertisements

One response to “આજની જોક – ટ્રાફિક ટીકીટ !

  1. vkvora Atheist Rationalist March 16, 2015 at 9:37 pm

    આ મીસ લીડીંગમાં નમ્બર પ્લેટે મીસને મહત્વ આપ્યું…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: