હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ઓ કાકી તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી ……પેરડી ગીત ….. વિનોદ પટેલ

અગાઉ તારીખ ૨૮ મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫ ની હાસ્ય દરબારની પોસ્ટમાં તમે ભાઈ સાક્ષર ઠક્કર રચિત “ઓ કાકા તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી” કાવ્ય રચના વાંચી હશે.

નવા જમાનાને માન આપી જો કાકા વરણાગી થયા તો કાકીએ શું ગુનો કર્યો ?

કાકીને વરણાગી કરતી મારી કાવ્ય રચના “ઓ કાકી તમે થોડા થોડા થાવ
વરણાગી “ નીચેના બે બ્લોગમાં ટૂંકા લેખ સાથે પ્રસિદ્ધ થઇ છે એને નીચેની
લીંક ઉપર ક્લિક કરીને વાંચશો .

સહિયારું સર્જન – ગદ્ય

શબ્દોનુંસર્જન

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: