હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

‘પસંદગી.’…..(હાસ્યલેખ) ….. પલ્લવી જિતેન્દ્ર મિસ્ત્રી.

પુરુષો પસંદગીની બાબતમાં નાના બાળકો જેવા હોય છે. નાના બાળકને તમે એક ખોબામા રંગીન ચોકલેટ્સ ધરીને કહો , કે તારે આમાંથી એક લઈ લેવાની છે , તો બાળક પહેલા તો ખોબાની સામે તાકી રહેશે. પછીથી એક ચોકલેટ પસંદ કરશે …

સ્ત્રીઓની પસંદગી વિશે જાણવું હોય તો પુરુષોને પૂછવું પડે. અને પુરુષોની પસંદગી વિશે જાણવું હોય તો પલ્લવીબેન મિસ્ત્રીનો હાસ્યલેખ, ‘પસંદગી’ વાંચવો પડે.

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરી એ મજા માણો! 

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરી એ મજા માણો!

One response to “‘પસંદગી.’…..(હાસ્યલેખ) ….. પલ્લવી જિતેન્દ્ર મિસ્ત્રી.

  1. pragnaju March 2, 2015 at 8:41 pm

    રમુજી હાસ્ય લેખ બદલ ધન્યવાદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: