હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સદા પ્રસન્ન રહેવાની કળા – જૈન મુની શ્રી પુલક સાગરજી

જૈન મુની શ્રી પુલક સાગરજી ના – સદા

પ્રસન્ન રહેવાની કળા -ઉપરના બહુ જ પ્રેરક પ્રવચનનો આજની પોસ્ટમાં

પ્રસ્તુત વિડીયો તમને જરૂર માણવો ગમશે .

મને ખુબ ગમેલ આ વિડીયોમાં મુનિશ્રીએ દ્રષ્ટાંતો સાથે એમના પ્રવચનમાં

રસાળ શૈલીમાં જે શીખ આપી છે એને સૌએ જીવનમાં અમલમાં મુકવા જેવી છે.

 સદા પ્રસન્ન રહેવાની કળા શીખીએ – જૈન મુની શ્રી પુલક સાગરજી

Sada Parssan Rahne Ki Kala Sikhen “

Jain Muni Pulak Sagar Pravachan”

4 responses to “સદા પ્રસન્ન રહેવાની કળા – જૈન મુની શ્રી પુલક સાગરજી

 1. vimala March 4, 2015 at 9:36 am

  અતિ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઈ તો ફરી આભાર………

 2. vimala March 4, 2015 at 9:18 am

  સદા પ્રસન્ન રહેવાની કળા નો રાજમાર્ગ હા.દ. બતાવે જ ને? મુનીજીના સુંદર પ્રવચનથી પ્રસન્નતા મળી.
  આભાર હા.દ.

 3. Rasiklal Parekh March 2, 2015 at 12:12 am

  Date: Sun, 1 Mar 2015 20:34:53 +0000
  To: rvparekh@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: