હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Hitler and Kofman

જે સમાજમાં સેન્શરશીપ વધે છે કલાકારોની કળા વધુ ને વધું ખીલે છે.વ્યંગકારની આંગળીઓમાં ન્હોર,દિમાગમાં ગુસ્સો અને હોઠ પર હાસ્ય,એમ ત્રણેય હોય છે અને સમાજ એ જ છીનવી લેવા માગે છે! કદાચ સૌથી વધુ જોક્સ સેક્સ અને રાજકારણીઓ પર જ બન્યા છે. એકવાર હીટલર,યહૂદી વ્યંગકાર કોફમેનને પકડે છે અને પૂછે છે,”તેં મારા પર ટૂચકાઓ બનાવેલા?

કોફમેન કહે છે,”હા બનાવેલાં

હિટલર આગળ પૂછે છે,”જે દિવસે હું મરી જઇશ એ દિવસ યહૂદીઓ માટે તહેવાર હશે-એ જોક તે બનાવેલો?’

કોફમેન કહે છે,”હા’.

હિટલર ફરી પૂછે છે,”એકવાર હું નદીમાં તણાઇ રહયો હતો અને એક યહૂદીએ મને બચાવ્યો..મેં કહયું કે માગ માગ તને શું આપું..યહૂદીએ કહયું ખાલી એટલું વચન આપો કે કોઇને કહેશો નહીં કે મેં તમને બચાવેલાં-આ જોક પણ તે બનાવેલો?’

કોફમેન હસીને કહે છે,”હા સર આ અને આવાં અનેક જોક મેં જ બનાવેલા

અને હિટલર ગન બરાડ્યો,”તારી આ હિમ્મત?તને ખબર નથી કે હું સદીનો શ્રેષ્ઠ નેતા,સૌથી લોકપ્રિય રાજકારણી અને જેનું શાસન હજાર વર્ષ સુધી ચાલશે એવો લોકપ્રિય શાસક છું?

કોફમેન કહે છે,”ના સર,આ જોક મેં નથી બનાવ્યો!જે જોક મારો નથી એના માટે તમે મને દોષી ના ઠેરવી શકો.’કહેવાય છે કે હિટલરે,કોફમેનની આ રમૂજ સાંભળીને છોડી દીધો!

One response to “Hitler and Kofman

  1. dee35 February 18, 2015 at 9:58 am

    રાજા વાજાં અને વાંદરા! મૂર્ખાઓના ગામ વસતાં હશે?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: