હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

સોનિયા -ઓબામા અને પપ્પુ !

Soniya-obama

FOR THOSE WHO CAN’T UNDERSTAND GUJARATI…..

SONIYA: Bhai Saab I am tired now, please show me one girl with GREEN CARD, for my PAPPU, he is worthless in India.

OBAMA:O my sister, sorry, I am planning to Join BJP and settle down in India.

========================================

સાભાર- ચીમન પટેલ “ચમન ” / કાંતિ પટેલ 

2 responses to “સોનિયા -ઓબામા અને પપ્પુ !

  1. Rasiklal Parekh February 8, 2015 at 11:43 pm

    Date: Sat, 7 Feb 2015 19:07:20 +0000
    To: rvparekh@hotmail.com

  2. dee35 February 7, 2015 at 8:45 pm

    .રાંડયા પછીનું ડહાપણ શું કામનું?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: