હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વોરા/ વોરીની પ્રેમ કહાણી

સાભાર – શ્રી. અસઘર વાસણવાળા, દાહોદ

vohra

Advertisements

6 responses to “વોરા/ વોરીની પ્રેમ કહાણી

 1. dee35 February 2, 2015 at 10:06 pm

  Real Love of 1960.

 2. Vinod R. Patel February 2, 2015 at 9:21 am

  વોરાજીની દાઢી ના બાલ , જાણે કે સુગર કેન્ડી !!

 3. Dilip Gajjar February 2, 2015 at 7:40 am

  Sureshbhai..Saras..Ice cream ma pan bhagidaari…lightmood image

 4. Manish V. Pandya February 2, 2015 at 1:08 am

  વાહ! પૈસામાં બચત અને પ્રેમમાં અને પ્રેમની અભીવ્યક્તિમાંપણ વધારો. લગે રહો ….

 5. Vinod R. Patel February 1, 2015 at 11:10 pm

  એક હાઈકુ સુજ્યું ……

  આ આઈસ્ક્રીમ

  નથી ચૂસતા, અન્યોન્ય

  પ્રેમ ચૂસે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: