હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ટ્રાફિક – એડિસ અબાબા, ઇથિયોપિયા

સાભાર – શ્રી. સુરેશકાન્ત પટેલ

Advertisements

2 responses to “ટ્રાફિક – એડિસ અબાબા, ઇથિયોપિયા

  1. vimala February 1, 2015 at 3:16 pm

    the best traffic sense !!!!!!

  2. Manish V. Pandya February 1, 2015 at 10:30 am

    સાબિત થાય છે કે ઈથિયોપિયામાં ઈશ્વર જેવું છે ખરું. આખો ટ્રાફિક પોલીસ વગર અને રામભરોસે ચાલે છે. ‘વાહ ભાઈ વાહ’. !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: