હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

એકવીસમી સદીની સાડી

સાભાર – શ્રી. સુરેશકાન્ત પટેલ

fb4

Advertisements

One response to “એકવીસમી સદીની સાડી

  1. Manish V. Pandya January 30, 2015 at 10:47 am

    સંપ્રેષણનો જમાનો છે ભાઈ !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: