હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મદ્રાસી લગ્નની જાહેરાત!

સાભાર – શ્રી. સુરેશકાન્ત પટેલ

fb3

Advertisements

2 responses to “મદ્રાસી લગ્નની જાહેરાત!

  1. P.K.Davda January 30, 2015 at 10:33 am

    “f” હવે સાડી સુધી જ અટકે તો સારૂં !!

  2. Manish V. Pandya January 29, 2015 at 4:29 am

    અયય્યો !!! કીત્તના હંસનેકો લીક્કા ભૈય્યા !!! બોત હંસનેકો આયાજી !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: