હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

એક સવાલ મે કરું

દિકરો – પપ્પા તમે એન્જીનીયર કેમ થયા?
બાપા- એને માટે સખત પરિશ્રમ અને બુધ્ધિની જરુરત છે.
દિકરો – એ તો હું જાણું છુ એટલેજ પુછુ છુ !.

 

Advertisements

2 responses to “એક સવાલ મે કરું

  1. nabhakashdeep January 28, 2015 at 12:42 pm

    કઈ કોલેજે તમને ડિગ્રી ધરી દીધી!..એક ખીલી ઠોકતાંય આવડે છે?..શું મશીન રીપેર કરવાના?..આ મમ્મીની પછાડેલી સાણસી..એમની એમ પડેલી દેખાય છે.

    બેસ હવે દોઢ ડાહ્યા..રોજ રીપેર કરું છું…તારા જેવો આળસું નથી!

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  2. સુરેશ જાની January 27, 2015 at 7:50 am

    દીકરો રાજકારણી થશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: