હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

अमेरिकासे आया मेरा दोस्त

साभार – श्री. सुरेशकान्त पटेल, न्यु जर्सी

Advertisements

3 responses to “अमेरिकासे आया मेरा दोस्त

  1. aataawaani February 7, 2015 at 9:00 am

    ઓબામાને ભારતમાં બહુ મજા આવી હોય એવું લાગ્યું .

  2. aataawaani January 26, 2015 at 6:27 pm

    ओयमा ओयमा ओयमा दुश्मन रोने लगे
    अमरिकासे आया मेरा दोस्त ओबामा ओबामा ओबामा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: