હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

Madison Square Garden can seat 20,000 people for a concert. This blog was viewed about 63,000 times in 2014. If it were a concert at Madison Square Garden, it would take about 3 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

4 responses to “2014 in review

 1. પરાર્થે સમર્પણ December 30, 2014 at 12:48 pm

  આદરણીય વડિલ શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ

  “૨૦૧૪નાં લેખાં જોખાં છે એકદમ અનેરાં

  એમાં આપે ભર્યા છે કૃતિઓમાં રંગ ભલેરા

  ઉન્ન્ત પંથે ડગ માંડી ઉડો ગગનમાં ઘણેરા

  ગોદડિયાજી કહે પ્રેમે સ્વીકારો વંદન અમારાં “

 2. bharatpandya December 30, 2014 at 7:02 am

  છેલ્લા અઠવાડીયા દરમ્યાન ગુજરાતીમાં સૌથી વધારે વપરાયેલું વાક્ય…..
  ” ૩૧મી નો શું પ્રોગ્રામ છે ?”
  નવા વર્ષની શુભેચ્છા.

 3. dee35 December 30, 2014 at 12:01 am

  અભીનંદન.નવા વર્ષની શુભેચ્છા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: