હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

અમદાવાદમાં અમે મળ્યાં…

પણ

via અમદાવાદમાં અમે મળ્યાં….

After one year 😊😀😀

Advertisements

One response to “અમદાવાદમાં અમે મળ્યાં…

  1. jugalkishor December 28, 2014 at 4:31 am

    રાજેન્દ્રભાઈ, તમે અવારનવાર મારાં લખાણોની મુલાકાત લઈને પ્રોત્સાહીત કરો છો તે બદલ અત્યંત આભારની લાગણી પ્રગટ કરું છું…..સૌ કુશળમંગળ હશો…..– જુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: