હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

શાહબુદ્દીન રાઠોડ સાહેબ નું અવલોકન ,

પિંગલાનું સૌંદર્ય અપ્રતિમ હતું એવા વર્ણનો લેખકો કરતા હોય છે પણ અમારા ગામની નાટક મંડળી જયારે ભરથરીનો ખેલ કરતી ત્‍યારે અમારો મનસુખ પીંગલા બનતો. બોદારમાં ઝરી મેળવી રંગેલો ચહેરો પણ કાળા બાવડાને વાઢીયા વાળા પગ લઈ મનસુખ પીંગલા બની પ્રવેશતો ત્‍યારે પ્રેક્ષકો હેબતાઈ જતાં અને હું ત્‍યારે નાનો હતો છતાં મને યાદ છે હું એમ જ વિચારતો કે આવી પિંગલા હોય તો ભરથરી ભેખ જ લે ને? આવું જ સત્‍યવાદી રાજા હરિヘંદ્રનું નાટક ભજવ્‍યુ ત્‍યારે થયેલું. પ્રિતમલાલ માસ્‍તરનો દિકરો એમાં રોહિતનું પાત્ર ભજવતો પણ એને બહાર જવાનુ થયું ને અંતે ચમનાને તૈયાર કર્યો. ચમન હતો દમનો દર્દી. એણે શરત કરેલી કે મને સૂવડાવવાનો થાય ત્‍યારે ઉંધો સુવડાવજો નહિંતર એકવાર મને ઉધરસ આવવાની ચાલુ થઈ પછી બાજી કોઈના હાથમાં નહિં રયે. રોહિતના મૃત્‍યુ બાદ તેને સ્‍મશાને લઈ ગયેલી તારામતીથી ભુલ થઈ ગઈ અને ચમનને ચતો સુવડાવી એણે એની છાતી પર હાથ પછાડી પછાડી રોવાનું શરૂ કર્યુ. પ્રેક્ષકો પણ હિબકે ચડયા ત્‍યાં તારામતીના બે ચાર વાળ ચમનના મોઢાને – નાકમાં ઘુસતા ચમનને આવી છીંક અને ફરી ઉધરસનો હુમલો થયો. ટ્રેજડી કોમેડીમાં ફેરવાઈ ગઈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: