હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મંદીર તારું વિશ્વ રુપાળુ. હરનિશ જાની.

મંદીર તારું વિશ્વ રુપાળુ. હરનિશ જાની..t

Thanks for the Article of Harnish Jani.
Hasyadarbar Surfers Enjoy Free Prasad of Shastriji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: