હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

કાકા ચાલે વાંકા!

સાભાર – ડો. કનક રાવળ

6 responses to “કાકા ચાલે વાંકા!

 1. Paras November 3, 2014 at 7:47 am

  Jox bahu mast chhe mare cd banavi chhe letest jox na khajano apo ne sir

 2. aataawaani October 31, 2014 at 11:35 pm

  રાજાભાઈ
  આ કાકાએ તો હદ કરી .

 3. Arvind Adalja October 15, 2014 at 3:40 am

  મસ્ત છે કાકાની વાંકી ચાલ !

 4. Bhanu Vyas October 14, 2014 at 10:24 pm

  Nice & , Thank’U .

 5. Vinod R. Patel October 14, 2014 at 6:06 pm

  આ જાદુઈ જાપાનીઝ કાકા ની કરામતો અદ્ભુત છે !

  ૪૫ ડીગ્રી વાંકા થઇ જાય છે પણ પડતા નથી , અને માથું હાથમાં લઇ લે છે એ તો કમાલ કરે છે !

 6. pragnaju October 14, 2014 at 5:45 pm

  જાદુ માણી આનંદ
  કોઇવાર જાદુગરો તેઓની ટ્રીક સમજાવે છે તેવો વીડીયો જડે તો મૂકશો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: