હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

हिन्दी चुटकूले -६

साभार – कु. रिद्धि शाह ( हीरलजीकी छोटी बहन – अहमदाबाद )

इन दो पंक्तियोंके बाद क्या ?

यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है ।
आस पास खुदा ही खुदा है ।

सही जवाब कल ….

Advertisements

Comments are closed.