હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ટચુકડી

વર – આ કેવું રાધ્યું છે ? પોદળા જેવું લાગે છે.
વહુ- હાય હાય . તમે ઇ યે ખાધું છે !

 

Advertisements

One response to “ટચુકડી

 1. pragnaju September 13, 2014 at 7:17 am

  પોદળા જેવું લાગે છે
  યાદ
  ‘ગામને પાદર ભગરી ભેંસે પોદળા એવા મૂક્યા’ પોદળામા સાંઠો મૂકતા વાર લાગે તો અમને ઢીલા પોદળા જેવી કહેતા.રોજ સવારે છાણા બનાવવા માટે પોદળા શોધવા નીકળીએ. તે સમયે રસ્તા પર પોદળો જુઓ તેમાં એક સાંઠો મૂકવાનો તે પોદળા ની સુગંધ પણ ગમતી !
  અહીં ક્યાં એવી મઝા? કહે છે કે હવે તો અહીં ગો મૂત્ર(ઝરણ) અને છાણા મઝાના પેકીંગમા તૈયાર મળે!
  અ ને હાય હાય . તમે ઇ યે ખાધું છે !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: