હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Santa……

સંતા પાર્ટીથી રાત્રે મોડો ઘરે ગયો
બીજા દિવસે મિત્રોએ તેને પુછ્યુ – પત્નીએ કશુ કહ્યુ નહી ?
.
.
.
સંતા – ના ના કશુ ખાસ નહી.. આ બે દાંત તો મારે આમ પણ કાઢવાના જ હતા

Advertisements

2 responses to “Santa……

  1. Suresh Jani August 18, 2014 at 6:34 pm


    सरदारनी डेन्टिस्ट थी !!

  2. pragnaju August 18, 2014 at 11:25 am

    બે દાંત jજ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: