હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ભડના દીકર્યા

“હેં …..ભા,”
“આપની જવાનીમાં ધિંગાણે જાતા અ.અ.ને હાલ જાવ સો ઈમાં કાઈ ફરક ખરો?”
“હ..અ..ન ખરોને “
“શું?”
“તે..દિ પૈંડનું લોઇ કોઈ દેખે ઈ ખમાતું નો’તું, તી..આપડે લાલ કાપડું પે’રતા “
“અને હાલ?”
” હા..લ..તો “
પીળું પાટલૂન પે’રીએ છીયે!”
“બા….પૂં”

One response to “ભડના દીકર્યા

 1. pragnaju July 17, 2014 at 9:55 am

  યાદ ર પા
  ધીંગાણું

  બાપુના ગઢમાં બધી જણસ છે, બે વાતની ખોટ છે
  પહેલું તો કે’ યુદ્ધ થાય નહીં, બીજું ફાટલો કોટ છે
  શિરોહી તલવારનું લટકવું વર્ષો જૂનું ખીંટીએ
  ને ફાટ્યો છે કોટ કાળબળથી આડી ઊભી લીંટીએ

  બાપુ કહેતા : ‘નોતરાં દઈ દઉં દેમાર બારોટને
  શત્રુ મારું – એમ આજ બખિયા મારી દઉં કોટને’
  દોરા સોતી સોયથી પલકમાં દારુણ હલ્લો કર્યોને
  બાપુએ કોટને કસબથી કાતિલ ટેભો ભર્યો

  ત્યાં તો ‘લોહી’ એમ ચીસ સહસા પાડી ઊઠી આંગળી
  ને બાપુના ટેરવે રગતની શેડ્યું ફૂટી નીકળી
  ‘ખમ્મા, ખમ્મા બાપ…’ એમ કહીને બાપુ કરે હાકલા
  ખીંટીથી તલવારને લઈ કરે લોહી વડે ચાંદલા

  થાતું બાપુને : બહુ શુકનવંતો આપણો કોટ છે
  કિંતુ એક જ ખોટ, આજ અહીં ના એક્કેય બારોટ છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: