હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

છાપરા પર બેઠા’તા’

મગનને .છ દિ’ બહાર ગામ જવાનુ થયું.છગનને કે” મારી પાળેલી બલાડીને સાચવજે. હવે છગનને મીંદડું દીઠું નો ગમે.

બે તણ દિ’ તો સાચવ્યું પછી એક દિ’ આઘે આઘે મુકી આવ્યો.મગનનો હોન આવ્યો તો કે’ ” ભાઇ બીલાડી મરી ગઇ” મગન તો શોકાતુર.

છ દિ’એ પછો આવ્યો. -છગનને મળ્યો ને કે’ ” આમ સમાચાર અપાય ?

ધીરે ધીરે કે’વાય –

પેલા કે’વાય –

બીલડી છાપરે ચડી ગઇ પછી

બીજે દિ’ કેવાય છપરેથી પડી ગઇ,

પછી કે’વાય બહુ વાગ્યુ છે, દવાખાને દાખલ કરી છે,

પછી કે’વાય દવાખાને મરી ગઇ. કેવાની રીત હોય.ઇ વાત જવાદે કે મારી મા ને કેમ છે ?’

 

 

છગન કે’ બે તણ દિ’પેલા ગ્યો ત્યારે છાપરા પર બેઠા’તા’

Advertisements

3 responses to “છાપરા પર બેઠા’તા’

 1. aataawaani July 28, 2014 at 7:11 pm

  પ્રિય રાજા ભાઈ
  તમે મજાનો જોક કીધો .સાંભળીય પછી મને મારી વાત યાદ આવી ગઈ .ઉર્દુમાં યમ દેવતાને ઇસ્રફીલ કહે છે અને સ્વર્ગને જીના કહે છે .
  इस्राफ़िलने पूछा जिनामे ले जाऊ कहाँ तुझे
  मैंने कहा हुरोंकी गलीमें ले जा मुझे हूर =अप्सरा

 2. vkvora Atheist Rationalist July 11, 2014 at 9:33 pm

  સમાચાર આપવાની વીધી.

 3. pragnaju July 11, 2014 at 3:41 pm

  ધીરે ધીરે.
  યાદ

  છે મજબૂત પહેરો તીક્ષ્ણ કટકોનો;
  ખીલી રહ્યું છે ગુલાબ ધીરે ધીરે.

  ભલે બંધ હું રાખું આંખો કે ખૂલી;
  આવશે એમનું જ ખ્વાબ ધીરે ધીરે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: